Фото
ARIA PRO II TS-400
Цена: 26 т.р.
Фото
TAKAMINE PT-106
Цена: (Инструмент в дороге)
Фото
PRS SE Mark Tremonti Signature
Цена: 29 т.р.
Фото
SCHECTER Japan SD-2-24
Цена: (Инструмент в дороге)
Фото
PRS SE Fredrik Akesson Signature
Цена: (Инструмент в дороге)
Фото
GRASS ROOTS G-FR-56G
Цена: (Инструмент в дороге)
Фото
EDWARDS E-LP-50SM
Цена: (Инструмент в дороге)
Фото
KRAMER LK-1RBF Ash
Цена: 23 т.р.
Фото
MUSICMAN USA SUB1
Цена: 38 т.р.
Фото
MORRIS Tornado Z-3 Deluxe
Цена: 19 т.р.
Фото
GRECO EG450
Цена: 23500 р.
Фото
EPIPHONE Japan Les Paul Custom
Цена: (Продано)
Фото
JACKSON Stars DK-05B
Цена: (Продано)
Фото
GIBSON Les Paul Studio
Цена: 40 т.р.
Фото
TAKAMINE PTU-408
Цена: (Инструмент в дороге)
Фото
TAKAMINE LTD-89
Цена: (Инструмент в дороге)
Фото
ORVILLE Les Paul Custom
Цена: (Инструмент в дороге)
Фото
FENDER Japan ST-72-75SC
Цена: (Инструмент в дороге)
Фото
FENDER Japan ST62-95US
Цена: (Инструмент в дороге)
Фото
EDWARDS E-LP-125SD QM
Цена: (Инструмент в дороге)
Фото
MORRIS Tornado FZJ
Цена: (Продано)
Фото
ANBOY RER-35E
Цена: (Инструмент в дороге)
Фото
EDWARDS E-FV-120D
Цена: (Инструмент в дороге)
Фото
TAKAMINE PT-108
Цена: (Инструмент в дороге)
Фото
TAKAMINE PT-118ST
Цена: (Инструмент в дороге)
Фото
IBANEZ JS600 Joe Satriani signature
Цена: 30 т.р.
Фото
TAKAMINE NPT-012
Цена: 29500 р.
Фото
EDWARDS E-LP-108LTS
Цена: 37 т.р.
Фото
YAMAHA SL450S
Цена: (Инструмент в дороге)
Фото
TAKAMINE PTU-111-12
Цена: (Продано)
Фото
CHARVEL DK Left Hand
Цена: (Инструмент в дороге)
Фото
GIBSON Les Paul Studio WR
Цена: (Продано)
Фото
BURNY RSG-95'63
Цена: 28 т.р.
Фото
Grover JACKSON FU.A-48
Цена: (Продано)
Фото
FENDER Pawn Shop PS-51
Цена: 35 т.р.
Фото
WASHBURN MG-300
Цена: 15 т.р.
Фото
Grover JACKSON ADA-53
Цена: (Продано)

Powered by Vitaly Schaefer 2011 — 2016. All rights reserved.