Фото
GRECO JS-65 John Sykes model
Цена: 26 т.р.
Фото
MORRIS Tornado Z-2
Цена: (Продано)
Фото
TAKAMINE PT-106
Цена: (Инструмент в дороге)
Фото
IBANEZ JS600 Satriani signature
Цена: (Инструмент в дороге)
Фото
EDWARDS E-LP-125SD
Цена: (Инструмент в дороге)
Фото
EDWARDS E-LP-92CD JS
Цена: (Инструмент в дороге)
Фото
GRASS ROOTS G-LP-60S
Цена: 19 т.р.
Фото
Grover JACKSON DK-C.U.55
Цена: 22 т.р.
Фото
YAMAHA RGZ III
Цена: 18 т.р.
Фото
GIBSON SG Special
Цена: (Инструмент в дороге)
Фото
MORRIS Rumbler MR-2G
Цена: (Инструмент в дороге)
Фото
BURNY RSG-95
Цена: 28 т.р.
Фото
ARIA PRO II TS-400
Цена: 27 т.р.
Фото
TAKAMINE PTU-111-12
Цена: (Инструмент в дороге)
Фото
TAKAMINE PT-510FM
Цена: (Инструмент в дороге)
Фото
TAKAMINE PT-106-6
Цена: (Инструмент в дороге)
Фото
TAKAMINE PT-106
Цена: (Инструмент в дороге)
Фото
TAKAMINE NPT-012
Цена: (Инструмент в дороге)
Фото
Grover JACKSON FU.A-48
Цена: 20 т.р.
Фото
EDWARDS E-FR-145GT
Цена: 34 т.р.
Фото
GRASS ROOTS G-LP-60S
Цена: 19 т.р.
Фото
SCHECTER Japan SD-II-22
Цена: 38 т.р.
Фото
JACKSON Stars ADK-905
Цена: 30 т.р.
Фото
ORVILLE Les Paul Standard
Цена: (Инструмент в дороге)
Фото
MORRIS Tornado Z III
Цена: (Продано)
Фото
JACKSON Stars Kelly
Цена: (Инструмент в дороге)
Фото
IBANEZ Japan AX7521
Цена: (Инструмент в дороге)
Фото
MORRIS Tornado ZII-Deluxe
Цена: (Продано)
Фото
FENDER Pawn Shop PS-51
Цена: 35 т.р.
Фото
ORVILLE les Paul Custom
Цена: (Продано)
Фото
GRECO Les Paul Standard
Цена: (Инструмент в дороге)
Фото
WASHBURN MG-300
Цена: 15 т.р.
Фото
HISTORY SZ-1S
Цена: 25 т.р.
Фото
JACKSON Stars NASL
Цена: 44 т.р. (Резерв)
Фото
Grover JACKSON RR-95
Цена: (Продано)
Фото
Grover JACKSON ADA-53
Цена: 20 т.р.
Фото
FENDER ST57-58US
Цена: (Продано)

Powered by Vitaly Schaefer 2011 — 2016. All rights reserved.